WEDDING / OBLAČENJE MLADE / ANDREA I KUMA TAMARA / 2020 /

WEDDING / OBLAČENJE MLADE / 2020 /

KRATAK VIDEO SPOT / OBLAČENJE MLADE
Nekoliko spontanih kadrova kume i mlade u spremanju :)
Svakako prekrasna uspomena za daleku budućnost.

WEDDING / OBLAČENJE MLADE / ANA I KUMA ANJA / 2020 /